Europski fondovi 2016

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

U sklopu Grant sheme “Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP” tvrtka Oprema-strojevi d.d. postala je korisnik bespovratnih sredstava za projekt „Povećanje kapaciteta proizvodnje društva Oprema-strojevi d.d.“ koji je financiran u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.515.333,19 kn, dok je projekt sufinanciran u iznosu od 1.885.521,15 kn.
Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj,
te smanjenje nacionalnog problema nezaposlenosti, a svrha (specifični cilj) projekta je uvođenjem naprednih tehnologija unaprijediti poslovne procese društva i izravno doprinijeti konkurentnosti tvrtke.

Ulaganjem u nove tehnologije kroz nabavku novih strojeva unaprijedit će se tehnološki proces, povećati proizvodni kapacitet, kvaliteta i preciznost u proizvodnji. Novi strojevi osigurat će manju upotrebu mazivih i hladnih ulja, te smanjiti potrošnju električne energije, njihova implementacija osigurat će povećanje proizvodnih kapaciteta što će u konačnici rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta, povećanjem prihoda od izvoza i prihoda od prodaje. Provedba projekta trajat će 12 mjeseci, od 27. srpnja 2015. do 27. srpnja 2016.

Provedbom projekta ostvariti će se slijedeći očekivani rezultati projekta:
• Izvršene savjetodavne usluge provedbe javne nabave, upravljanja projekta, revizije projekta
• Nabavljena i implementirana oprema (strojevi: glodalica, borverk, mjerni uređaj)
• Nabavljen računalni program za 2D i 3D mjerenje
• Provedena edukacija za glodalicu, borverk, mjerni uređaj i računalni program za 2D i 3D mjerenje
• Ostvaren nastup na inozemnom sajmu
• Objavljen članak o vidljivosti na internet stranici društva

U ovaj projekt tvrtka Oprema-strojevi d.d. krenula je prvenstveno radi povećanja kapaciteta proizvodnje, odnosno radi problema nedovoljnih kapaciteta s kojima se sada susreće u svakodnevnom poslovanju. Sve češći upiti naših klijenata, kako nacionalnih tako i onih iz inozemstva, stvorili su preduvjet za nova ulaganja društva Oprema-strojevi d.d.

Društvo će kroz nabavku novih tehnologija (borverk, glodalica, mjerni uređaj) i programsko rješenje osigurati vlastiti razvoj pružanjem kvalitetnije i preciznije usluge proizvodnje dijelova za strojeve naših klijenata. Upravo time indirektno jačamo razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Osim ulaganja u materijalnu imovinu kroz nabavku novih tehnologija (strojevi i računalni program za 2D i 3D oblikovanje) usvojit ćemo nova znanja i kompetencije kroz edukacije i stručna osposobljavanja
Nadalje, nova tehnologija pridonijet će ostvarenju specifičnog cilja projekta te stvoriti mjesta za zadržavanje i otvaranje novih radnih mjesta.

Više informacija:
azlatar@oprema-strojevi.com
www.strukturnifondovi.hr

eu_slika3

“Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Oprema-strojevi d.d..’’