Fond za zaštitu okoliša

Subvencionirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Zajedno čuvamo okoliš.

Tvrtka „Oprema-strojevi“ d.d. je započela 2015. godine Projekt „Primjena energetski učinkovite rasvjete u proizvodno-skladišnom prostoru Oprema-strojevi Ludbreg“. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru Javnog natječaja za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 284.320,53 kn, dok je projekt sufinanciran u iznosu od 90.982,57 kn.
Cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti u tvrtki Oprema strojevi d.d. iz Ludbrega ugradnjom energetski učinkovite rasvjete u proizvodno-skladišnom prostoru.

Temeljem izračuna za jednak proizvodno-skladišni dio ušteda je gotovo 85,22 %. Puno znatniji podatak je financijska ušteda od 83,17 % (na godišnjoj razini 75.424,83 kn).

Opći cilj je podizanje kvalitete i učinkovitosti sustava rasvjete u proizvodno-skladišnim prostorima te smanjiti troškove održavanja i potrošnje.

Krajnji cilj jest smanjenje emisije stakleničkih plinova, odnosno CO2 za cca. 36,06 t u 2015. godini.
Inteligentni sistemi omogućuju iskorištavanje prisutnosti dnevnog svjetla u objektu i potpunu automatizaciju sistema rasvjete s namjerom smanjivanja potrošnje električke energije za rasvjetu.

Provedbom ovog projekta izvršena je zamjena postojećeg sustava rasvjete od 93 komada svjetiljki sa novim, energetski učinkovitijim od 113 komada koje su ekološki i ekonomski usuglašene sa važećom zakonskom regulativom normom HRN EN 13 201 i Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN br. 114/11). Postojeće svjetiljke su snage 500 W, dok su nove LED snage 72 W.

Želja uprave je na globalnoj razini zadovoljiti određene energetske norme, smanjiti emisiju štetnih plinova te negativne učinke efekata staklenika, te podići kvalitetu osvijetljenosti te korištenjem suvremenih svjetiljka ostvariti određene uštede kako bi se oslobodila sredstava za investiranje u projekte koji su ocijenjeni kao prioriteti za stvaranje ciljeva i mjera iz strategija razvoja tvrtke.

Više informacija:
azlatar@oprema-strojevi.com

“Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Oprema-strojevi d.d..’’