Upravljanje kvalitetom

Sukladno poslovnoj politici i usmjerenosti tvrtke prema kupcu donosim slijedeću:

Politiku kvalitete

Trajnim unapređivanjem kvalitete svojih proizvoda, razvojem novih proizvoda, te primjenom visokih standarda sigurnosti, kao i zakonskih i ostalih propisa, želimo postati prepoznatljiva tvrtka u području proizvodnje dijelova strojeva za partnere, kao i strojeva i opreme za procesnu industriju.

Pružanjem kvalitetnih usluga izrade dijelova strojeva prema dokumentaciji i zahtjevu kupca te dorade proizvoda u vlasništvu kupca, želimo pojačati poslovnu suradnju u proizvodnji dijelova za partnere u zemlji i inozemstvu.

Stalnim poboljšanjem proizvodnje i kontrole kvalitete, i s time postizanjem maksimalnog povjerenja kupaca, želimo pronaći strateške partnere u inozemstvu za izradu dijelova strojeva, kako bismo imali višegodišnju stabilnu suradnju.

Kako bismo to ostvarili želimo:

  1. Unaprijediti odnose prema dobavljačima roba i usluga s ciljem potpunog ovladavanja ulaznom razinom kvalitete.
  2. Ovladati uzrocima nesukladnosti i uz njih vezanih troškova kvalitete.
  3. Primjenom principa sustava kvalitete utjecati na opće unapređenje kvalitete poslovanja, a radi sustavne prevencije posljedica rizičnih okolnosti u svim područjima rada.
  4. Unapređenjem i stalnom primjenom sustava upravljanja kvalitetom osigurati prepoznatljivu kvalitetu vlastitih proizvoda sa ciljem zadovoljstva kupaca, a time i povećanje prodaje naših proizvoda
  5. Uvođenjem statističkih metoda u upravljanje kvalitetom poslovanja unaprijediti ukupnu pouzdanost procesa, osigurati poboljšanu kvalitetu proizvoda, te brže i lakše praćenje i predviđanje svih poslovnih događaja.

Učinkovitost visokih internih standarda kvalitete rada i upravljanja u našim je rukama.
Ostvarivanje ciljeva kvalitete sukladno ovoj Politici je odgovornost Uprave. Odnos prema kvaliteti briga je svih zaposlenih.

Predsjednik Uprave/Direktor:
Antun Lovrec

Ludbreg, siječanj 2014.
Izdanje III