Linije za upločavanje kreme i krem proizvoda

Linija LUK-604 omogućuje proizvodnju upločene kreme i proizvoda na bazi nugata i to:
- do 5 slojeva kreme različitih sastava i boja, sa i bez granulata, ne debljih od 3-4 mm
- ukupna debljina do 16 mm
- dimenzije gotovih,izrezanih, proizvoda po volji
- kapacitet do 500 kg/h