Strojna obrada

Strojna obrada:
- CNC bohrwerk (3500x2000x1500mm)
- CNC obradni centri
- CNC tokarenje (d10x500 do D500 x2000)
- univerzalni bohrwerk (3000x1500x1000mm)
- univerzalne tokarilice (d300x1000 do d1300x6000mm)
- plansko brušenje
- kružno brušenje unutarnje i vanjsko
- automatske pile

 

 • brusenje plansko
 • glod cnc 2
 • brusenje kruzno
 • glod cnc 1
 • glod cnc 3- 4osi
 • glod cnc 3
 • glod cnc bohrwerk tos
 • glod uni bohrwerk
 • pila
 • tokar cnc 1
 • rezanje cnc
 • tokar cnc 2
 • tokar uni 1
 • tokar uni 2